Winkelmandje

Uw winkelwagen is leeg.

Herroepingsrecht

Op grond van artikel 47, §4 van de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010 heeft de consument-klant het recht om van de aankoop/bestelling van een product af te zien en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit herroepingsrecht dient door de consument-klant te worden uitgeoefend op schriftelijke wijze en binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het bestelde product. Binnen dezelfde termijn van 14 kalenderdagen dient het verzaakte product te worden teruggezonden aan BODY&BESS. Na het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen is de aankoop echter definitief verworven. In geval van een correcte uitoefening van het recht tot herroeping door de consument-klant, verbindt BODY&BESS zich ertoe het ontvangen bedrag terug te betalen binnen de 30 dagen die volgen op de herroeping. De kosten voor het terugzenden van het geleverde product vallen steeds ten laste van de consument-klant. Het teruggezonden product mag in geen geval gebruikt of geopend zijn, en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dient het product in de originele verpakking teruggezonden te worden, al dan niet geopend, maar in ieder geval onbeschadigd zodoende BODY&BESS het product weer kan te koop aanbieden aan haar andere klanten. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en de verpakkingsbon dienen te worden gevoegd bij de terugzending.

In geen geval beschikt een professionele klant over het recht tot herroeping.

Promoties

Body&Bess biedt je graag iets extra aan!
Bekijk hier onze acties.

Contacteer ons

Wens je graag meer informatie over onze producten en diensten? Neem gerust
contact met ons op!